ODPOVĚDI NA VAŠE DOTAZY, POVĚRY A MÝTY

Rád bych uvedl odpovědi na nejčastěj?í dotazy, se kterými se na nás obracíte.
Jsme rádi, že Vás tyto věci zajímají. Odpovědi považujte za náš názor, ne nějaké dogma. Vychází z naší odbornosti a více než 40leté praxe se zpracováním dřeva - především soustružením.

Jak dlouho trvá sušení dřeva, než z něj tu misku uděláte?
Je samozřejmě řada možností, jak dojít k vysušenému dřevu, z kterého vyrobíme misku, která nepraskne a nebude se kroutit při běžném užívání. Většina kolegů soustružníků si nařeže dřevo na silné fošny - prizmy (silné například 8 až 10 centimetrů) a ty nechá vysušit uměle v sušárně po dobu dnů až týdnů nebo uloží venku do hráně a zde s využitím okolního vzduchu a klimatu suší po dobu například 2 - 3 let. Potom vybere a vyřeže části bez vad a prasklin od sušení a z takových částí prizmy je možné soustružit misky a jiné soustružené výrobky.

Naše technologie je ovšem výrazně jiná: soustružíme z čerstvého dřeva (samozřejmě poraženého v době vegetačního klidu v zimním období - méně praská) již hrubé tvary misek a tyto se po dobu několik měsíců suší ve vnitřních prostorech podle své vlhkosti až do úplného vysušení (vždy se jedná o vlhkost odpovídající teplotě a relativní vlhkosti vzduchu). Polotovary jsou na konci tohoto procesu vysušené a vypracované - umožnili jsme takto dřevu, aby uvolnilo své napětí a ani velké ovocné mísy o průměru 30 - 40 cm tak nemohou prasknout.
Tuto technologii znali pro zpracování dřeva již naši předci, ale po každý rozměr výrobku a dřevinu jsou podmínky trochu jiné a celá technologie vysychání je docela alchymie. Naše misky tedy vznikají ze dřeva, které se suší řádově 4 měsíce, až 2 roky.

Kde berete vhodné dřevo, neničíte přírodu?
Prakticky nikdy dřevo nekácíme
(já osobně mám z toho i obavu, strom je obrovská hmota). Vždy se jedná o dřevo, které nám nabídnou kamarádi, kteří nás již znají, nebo poražené kmeny uvidíme někde na zahradě. Majitel dřeva je natolik soudný, že dá raději dřevo nám, či jej umluvíme a za přiměřenou cenu nebo odměnu dřevo zachraňujeme před spálením.

Může miska prasknout?
Při běžném používání ne.
Jedná se o živý materiál, který vždy (po celou dobu užívání) reaguje na dvě fyzikální veličiny: teplotu a vlhkost prostředí, v němž je umístěn. Při dlouhodobé změně teploty a vlhkosti tedy dochází i ke změně absolutní vlhkosti ve dřevě. Tato změna se odehrává v řádech procent. Například v zimě je kupodivu ve Vašem bytě díky vytápění sušší prostředí, než v létě. Proto vlhkost veškerého dřeva osciluje v průběhu roku mezi např. 7 - 12 % absolutní vlhkosti. Dřevo při změně vlhkosti mění svůj objem - v našem případě mírně změní tvar (v rozsahu 1 nebo 2 milimetrů na průměru misky). Toho si při běžném užívání vůbec nevšimnete. Copak jste si všimli, zda se změnily rozměry Vašeho jídelního stolu? Samozřejmě pouze pokud je z masivního dřeva.

Jsou snad 3 extrémní případy, kdy může miska prasknout nebo zdeformovat se tak, že je "šišatá".

Jaké druhy dřeva používáte? Proč třeba nepracujete z lípy nebo mahagonu?
Pracujeme výhradně s domácími dřevinami,
protože jsou naše a protože jsou krásné. Nejčastěji zpracováváme Třešeň, Ořech, Švestku, Jilm, Akát, Dub, Jabloň, Jasan .... Dřeviny jako Lípa nebo Topol jsou vhodné pro řezbáře; mají homogenní (stejnorodou) strukturu dřeva a proto se dobře řežou. Pro soustružení jsou ale měkké a nemají výraznou barvu, nejsou tak pohledné. Například nejrozšířenější dřevina u nás - Smrk je pro soustružení dost nevhodná díky velmi rozdílným vlastnostem jarního a letního dřeva (Borovice a Modřín jsou na tom poněkud lépe). Exotické dřeviny nezpracováváme, protože nemáme důvod. Naše dřeviny jsou krásné.
Obecně platí: čím tvrdší dřevo, tím lépe se opracovává.

Je něco exkluzivnějšího, než švestková miska?
PS: strouhnul jsem si 2 misky z ebenu a byla to zajímavá zku?enost - je to jako soustružit z pertinaxu. Stačilo. Ale zážitek to byl :)))

Jaká je povrchová úprava misek, proč nejsou nalakované?
Podle nás lak na výrobky pro potraviny nepatří. I když je to lak na dětské hračky. Po řadě experimentů používáme minerální olej určený pro styk s potravinami. U větších výrobků (ovocných mís) používáme směs přírodních olejů.


PS: my si vážíme spousty zákazníků, kteří naše misky opravdu využívají pro suché i mokré potraviny.

Jsou misky namořené nebo barvené?
Jistě, .e nejsou barvené; barevnost misek je daná druhem dřeva a kresbou. Kresba dřeva je zvýrazněna pouze napuštěním minerálním olejem (bez barvy a bez zápachu) nebo směsí přírodních olejů,. Tento olej je atestován na styk s potravinami.
Nejvýraznější barvu mají ovocné dřeviny (misky z švestky a třešně). Velmi atraktivní jsou misky z ořechu a jilmu. Zvláštní nazelenalou barvu mají misky z akátu.

Jak dlouho trvá vyrobit jednu misku?
Pro příklad uvedu výčet operací, které je potřeba provést, abyste si soustružený výrobek mohli od nás zakoupit:

Nic moc složitého, ale těch operací se nějak napočítalo .... Také již bude jasnější, že nemůžeme misku nabídnout za 50 Kč. Vůbec jsme se nezmínili o ceně materiálu.

Můžete nám vyrobit 500 stejných misek?
Bohužel nemůžu. Protože nepoužíváme žádné přípravky ani šablony a rozměry dřeva (suroviny) jsou různé, i vzniklé misky mohou mít podobný, ale ne identický tvar a rozměry. Také se snažíme dřevo využít, a proto jsou některé misky hluboké, některé plytké. Nažtěstí mají zákazníci tak roličné požadavky, že si vybere snad každý.

Nejlepší je svůj požadavek popsat v e-mailu a rádi Vám odpovíme podle skutečné rozpracovanosti a dalších objednávek.
Rádi Vám vyhovíme i ve speciálních požadavcích: salátové soupravy, sady misek z jedné dřeviny, přibalení salátoých vidliček a lžiček apod. termíny závisí - viz řádek vý?e. Může to být týden, ale i 3 měsíce, podle typu požadavku. Vždy se snažím mít skladem alespoň 20 - 50 misek, v červenci, srpnu a před vánocemi i mnohem víc.
Ale neváhejte, neozývejte se na poslední chvíli!